Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania Dziennika Urzędowego

Zgodnie z wymogami §7 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, poniżej znajdują się odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

 

Aktywne certyfikaty

 

Certyfikaty archiwalne

Ważny do: 2015-12-17 (od 2017-12-16) Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski
Ważny do: 2015-12-09 (od 2017-12-08) Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski
Ważny do: 2015-09-27 (od 2017-09-26) Cezary Widomski Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli
Ważny do: 2014-04-20 (od 2016-04-19) Paweł Chruściel Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Ważny do: 2014-03-14 (od 2016-03-13) Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski
Ważny do: 2013-07-29 (od 2015-07-29) Jolanta Szołno-Koguc Wicewojewoda Lubelski
Ważny do: 2012-04-20 (od 2014-04-20) Paweł Chruściel Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Ważny do: 2011-12-27 (od 2013-12-26) Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski
Ważny do: 2011-09-29 (od 2013-09-28) Cezary Widomski Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli