Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

Rozporządzenie porządkowe nr PN-II.4131.272.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 października 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/226/18 Rady Gminy Garbów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garbowie w części

 

Data ogłoszenia: 2018-10-09
Rozporządzenie porządkowe: Wojewody Lubelskiego
Data wydania: 2018-10-05
Rok: 2018
Pozycja: 4426
Pobierz plik: